Προσδιορισμός κοινωνικού κόστους και "άριστου" μίγματος χρηματοδότησης σε κοινωνικοοικονομική ανάλυση κόστους / ωφέλειας έργων εθνικής σημασίας

Παναγιώτης Φ. Διαμαντής

Abstract


In this study, we primarily extend the methods of estimating the shadow prices of investment and of
foreign exchange, based on the cost-benefit analysis methodology developed by Unido (Dasgupta Marglin
and Sen 1972). Next we describe the social cost of evry source of finance and we express the net present
value of the project as a function of the social cost of evry source of finance, setting the percentage of
participation of evry source in the total financing of the project as a variable and we maximize that
expression under certain constraints determining the optimum financing mixture. Finally, we provide an
empirical estimation of the method.

Keywords


Social cost; Economic resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013