Η πρόγνωση της χρεοκοπίας στο μεταποιητικό τομέα της ελληνικής οικονομίας

Μιχάλης - Χριστόφορος Γκλεζάκος, Αριστοτέλης Καρυτινός

Abstract


Prediction of corporate failure is crucial to shareholders, banks, creditors etc. so it is an area which
attracts academic interest.
The present study concludes that bankruptcy of Greek manufacting companies can be predicted even
two years before it occurs. The study, utilises data of 40 companies for the period 1981-83, applying
advanced statistical methodologies, such as logit/profit. The parameters of the adopted models were
estimated from a sub - sample of 20 companies and tested in the remaining sub-sample. The success of the
suggested methods of prediction was 100% one year before bankruptcy.

Keywords


Bankruptcy; Financial loss

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013