Το διεπιστημονικό συμπόσιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς


Abstract


Το Διεπιστημονικό Συμπόσιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί ετήσια
επιστημονική εκδήλωση που άρχισε το 1980.Εισηγητές του Συμποσίου είναι Έλληνες και ξένοι Πανεπιστημιακοί,
καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου- τα δε θέματα του επιλέγονται
κατά τρόπο, ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότεροι γνωστικοί
κλάδοι.

Keywords


Conference proceedings

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013