60 χρόνια μετά τη "γενική θεωρία" του J. M. Keynes

Στυλιανός Α. Σαραντίδης

Abstract


This solicited paper is published on the 60th anniversary of the publication of the General Theory of
Employment, Interest and Money and on the 50th anniversary from the death of J. M. Keynes. The focus
is on core issues of economics of Keynes, but it surveys much of modern macroeconomics in a nut shell.

Keywords


Macroeconomics; Economics; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013