Αλληλεξάρτηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με τις διεθνείς αγορές πριν και μετά το κραχ του Οκτωβρίου 1987

Κώστας Συριόπουλος, Ιωάννης Βενέτης

Abstract


This paper uses recent developments in the theory of cointegration and error-corection medels to
provide new evidence on the international stock market linkages with the Athens Stock Exchange (ASE)
for the period 1/1974 - 3/1994. The ASE is found to have considerable links with other European
emerging markets during the post-October crash period.

Keywords


Stock exchange; International market; Economic recession; Price of securities

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013