Ο διεθνής τουρισμός στο ελληνικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών

Στέλιος Πανταζίδης

Abstract


The purpose of this paper is to present a model of imports and exports of travel services for Greece.
The analysis is based on receipts and expenditures of the "travel" item as recorded in the balance of
payments of Greece. The first section of the paper reviews the main developments of the Greek travel
account in the period 1980-94 in relation to the other basic items of the Greek balance of payments. In the
second section a model of travel account is developed. Three equations are estimated, one for total travel
receipts, one for total travel expenditures and a third one for the receipts from the main tourists sending
countries. The third section discusses the estimation results and in the last section the conclusions are
presented.

Keywords


Tourism; International trade; Service; Tertiary sector

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013