Μακροοικονομικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα: η περίπτωση της εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης

Γιώργος Μανωλάς, Νικόλαος Νικάκης, Δικαίος Τσερκέζος

Abstract


This paper (OECD Macroeconomic Forecasts for Greece. An Evaluation of the Private Consumption
Prediction) examines the accuracy and the forecasting properties of the OECD forecasts with respect to
the macroeconomic magnitude of private consumption in Greece. A number of various statistical measures
accuracy are computed as well as a comparison is made with competitive naive and time-series
predictions. Our analysis shows that the OECD forecasts are generally superior to the most of the naive
and time-series predictions).

Keywords


Economic forecasting; Long-term forecast

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013