Η σχέση μεταξύ της τεχνικής αποτελεσματικότητας στον γεωργικό τομέα και του επιπέδου ανάπτυξης: μια εμπειρική διερεύνηση σε δείγμα αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών

Παναγιώτης Α. Ρέππας, Δημήτριος Κ. Χριστόπουλος, Βασίλης Π. Αράπογλου

Abstract


The primary objective of this paper is to obtain estimates of country-specific technical efficiency in
agriculture and to asses the relationship between technical efficiency in agriculture and level of development.
For this reason, inter-country data for 33 development and less developed countries are used. The
measures of technical efficiency are calculated from the residuals of a stochastic frontier production
function. The results show that there is in most cases a positive relationship between technical efficiency in
agriculture and level of development.

Keywords


Farming sector; Economic accounts for agriculture

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013