Ανάλυση κύκλου ζωής: ένα συστηματικό όργανο στη διαχείριση του περιβάλλοντος

Δημήτριος Α. Γεωργακέλλος

Abstract


The paper "Life Cycle Analysis: a systematic tool in environmental management" examines the new
methodology known as LCA which has been developed lately in order to confront and to manage, with a
scientific manner, the total impact of products and processes on the environment. The main focus of the
paper is on the methodology description and analysis, including also a brief but comprehensive presentation
of the principles, the history, the goal definition and the scoping of LCA, as well as a case example
from the greek market and an estimation of the methodology perspectives.

Keywords


Environmental policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013