Τιμές των μετοχών και ιδιοκτησιακό καθεστώς: μια διαστρωματική και διαχρονική ανάλυση

Γεώργιος Α. Καραθανάσης, Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Δημοσθένης Χέβας

Abstract


Empirically our knowledge of the relation between firm performance and equity structure
emanates from mainly USA and UK research papers.
The paper investigates the relationship between share prices and institutional ownership of
a sample of Greek companies quoted on the Athens Stock Exchange. The companies were
observed from 1991 through 1996.
The paper departs from earlier works in that it employs a specific valuation model. A further
point of departure was the estimation of the relationship from a combination of cross section
and time series data.
The results did not show a significant relationship between share prices and institutional
ownership. Tentatively it appears that institutional variables do not modify fundamental
relationship advanced by finance theory.

Keywords


Stocks; Corporate governance

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013