Το διαδίκτυο ως μέσο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα

Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος, Γιάννης Α. Πολλάλης, Χρήστος Ν. Αγιακλόγλου

Abstract


Information technology (IT) has emerged to become indispensable with the improvement
and optimization of business processes. Furthermore, IT ceased to have merely a "support role"
in organizations and adopted a leading role which allows it to guide organizations on how to
gain strategic advantages and explore new market opportunities, leading to higher financial
results. Newly offered IT services such as those associated with Internet technologies and
electronic commerce are among the most publicized means of reaching such higher organizational
performance by today's modern corporations. E-commerce provides the opportunity to
simple users as well as corporations of any size, to redefine their business via automation of
their commercial transactions and improve their global presence.
This study is part of a major research project undertaken by the University of Piraeus
focusing on the exploration and analysis of e — commerce operations and infrastructure in Greece.
The study analyzes Internet-based activities and commercial transactions of Greek corporations
and Internet service providers (ISPs). Finally, the study presents a plethora of new data about
the current and future needs of Greek organizations in e — commerce infrastructure and telecom
services.

Keywords


Electronic commerce; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013