Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων : όχι χωρίς την επιθεώρηση εργασίας

Κωνσταντίνος Ζ. Μέκος

Abstract


This article examines the obstacles encountered when one litigates in order to receive
compensation for an occupational injury or disease. These obstacles are related with the financial
capabilities of companies and workers, the legal procedure and the retardation in adjudicating,
as well as the uncertainty which is innate in litigation. Therefore, the necessity of having a special
legislation enforced by an inspecting mechanism arises. The article also explicates the advantages
a civil service labour inspectorate offers and the impossibility of substituting a private company
for such a civil service. Finally, the article presents the characteristics of the Greek labour
inspectorate.

Keywords


Labour inspectorate; Occupational safety

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013