Βάσεις δεδομένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την έρευνα σχετικά με την επιχειρηματικότητα : προβλήματα και προοπτικές

Κωνσταντίνος Χ. Οικονόμου

Abstract


The author of this article aims to engage the attention of the contemporary scientific
community of Greek economists, regardless of sector, concerning issues and problems with the
organisation and the use of the Greek business databases. A brief theoretical discussion of the
relevant literature on entrepreneurship is presented and a series of issues related to the
secondary business databases and ways of their classification. The article focuses on the two main
available Greek business databases, their advantages and limitations. Emphasis is placed on the
V.A.T. database of the National Statistical Services of Greece. An institutionalised collaboration
of the scientific community with the N.S.S.G is suggested. Attention should be paid to the
improvement of existent and future business databases. The foundation of a national-level
register of enterprises is proposed for firm registration and collection of relevant material.

Keywords


Βusiness organisation; Entrepreneurship

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013