Το βραβείο Νobel και η καμπύλη Phillips

Στυλιανός Α. Σαραντίδης

Abstract


Το βραβείο Nobel οικονομίας για το 2006 έλαβε ο Edmund Phillips του Παν/μίου Columbia για τη συμβολή του στην έρευνα της σχέσης μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού ή άλλως της καμπύλης Philips. Η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας χορηγεί το Βραβείο για την κριτική που ασκήθηκε στην κεϋνσιανή πολιτική για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν στον Milton Friedman το 1976. Βλέπουμε ότι η Βασιλική Ακαδημία ασχολήθηκε δυο φορές σχετικά με την Κεϋνσιανή πολιτική και ειδικότερα με την καμπύλη Philips.

Keywords


Cultural prize; World economy

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013