Η ανασύνταξις της διοικητικής οργανώσεως εις την Ελλάδα

Στυλιανός Κ. Πουλόπουλος

Keywords


Public administration; State; Administrative development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013