Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων εις την στατιστικήν

Νείλος Σακελλαρίου

Keywords


Statistics; Functions; Methodology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013