Ο τιμάριθμος κόστους ζωής (σταθεράς βάσεως)

Κ. Αθανασιάδης

Keywords


Price index; Life cost; Market

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013