Προγραμματισμός και εκβιομηχάνισις

Πέτρος Τ. Κουβέλης

Keywords


Business planning; Industry; Ιndustrialization; Industrial policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013