Εις ποιου Υπουργείου την αρμοδιότητα ανήκει η επαγγελματική εκπαίδευσις;

Ευστράτιος Κ. Παπαϊωάννου

Keywords


Education; Training; State; Governance

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013