Τα λογιστικά πλάνα

Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών. Γραφείον Βιομηχανικών και Εμπορικών Ερευνών

Keywords


Accounting; Standards

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013