Γενική εισαγωγή εις τα λογιστικά πλάνα

Ευστράτιος Κ. Παπαϊωάννου

Keywords


Accounting; Standards

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013