Το αυστραλιανόν λογιστικόν πλάνον (uniform accounting - the standard classification of accounts)

Σπυρίδων Βασιλείου, Μ. Ν. Τσιμάρας

Keywords


Accounting; Standards; Classification; Balance sheets

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013