Οργάνωσις της εργασίας και άνθρωπος (το σύστημα των αυτόνομων ομάδων)

Hyacinthe Dubreuil

Keywords


Labor; Human resources; Business planning; Humanism; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013