Το τελωνειακόν σύστημα της Ελλάδος

Ιωάννης Λ. Φράγκος

Keywords


Customs; Custom duties; Taxation policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013