Αι πρόοδοι εις την δημόσιαν διοίκησιν

George H. Deming

Keywords


Public administration; Budget; Education; Human resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013