Αι εκπτώσεις αποτελούν στοιχείον του κόστους;

Μάριος Ε. Γεωργιάδης

Keywords


Trade; Market; Cost

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013