Η διαμόρφωσις και ο έλεγχος των τιμών εις την ελληνικήν αγοράν

Γεώργιος Δ. Μυλωνάς

Keywords


Prices; Market; Goods; Political economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013