Το έργον της διοικητικής οργανώσεως

Τηλέμαχος Γκαζιάνης

Keywords


Public administration; Enterprises; Management; Labor

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013