Η οργάνωσις εις την αξιοποίησιν του εθνικού δυναμικού της Ελλάδος

Γ. Κ. Βάλληνδας

Keywords


National policy; Income; Economic policy; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013