Η συμβολή του συμβούλου οργανωτού

L. Urwick

Keywords


Management; Stocks; Consultants

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013