Προβλέψεις ως προς την εξέλιξιν της οργανωτικής

Gilbert Frost

Keywords


Management; Competition; Enterprises; Human resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013