Η εξέλιξις της κοινωνικής πολιτικής και αι σύγχρονοι κατευθύνσεις της

Χρήστος Ν. Αγαλλόπουλος

Keywords


Social policy; Social development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013