Η εν Λιβύη αποστολή τεχνικής βοήθειας και η προσπάθεια αναδιοργανώσεως των κοινωνικών ασφαλίσεων

Ιωάννης Παλαιολόγος

Keywords


Social policy; Insurance; Technical development; Libya

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013