Η μετεκπαίδευσις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου

Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών

Keywords


Human resources; Trade; Education; State

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013