Γραμμική παλινδρόμησις και συντελεστής συσχετίσεως

Κ. Αθανασιάδης

Keywords


Regression analysis; Linear analysis; Econometrics; Equations; Statistics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013