Η θεωρία της επιστημονικής οργανώσεως της εργασίας και αι εφαρμογαί της εις τας επιχειρήσεις

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος

Keywords


Business planning; Enterprises; Labor; Scientific methodology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013