Ανθρώπιναι και ψυχολογικαί απόψεις της οργανώσεως

Alex Brule

Keywords


Labor; Business planning; Humanism; Psychological aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013