Η μεταχείρισις του παράγοντος εργασία και η εξάρτησις του από τον μηχανικόν εξοπλισμόν

Νικόλαος Χωραφάς

Keywords


Labor; Equipment; Technology; Economic survey

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013