Εθνική τουριστική πολιτική

Δ. Παπαευστρατίου

Keywords


National policy; Tourism policy; Tourism development; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013