Μερικαί παρατηρήσεις εις την πανεπιστημιακήν οργάνωσιν της Ελλάδος και της Γαλλίας (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Βασίλειος Δαμαλάς

Keywords


Higher education; Universities; Greece; France

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013