Τεχνικοοικονομική και παραγωγικότης

Γεώργιος Κανάς

Keywords


Efficiency; Productivity; Economic aspects; Technical development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013