Καλύτεροι δρόμοι δια την αύξησιν της παραγωγικότητος (έκδοσις Βρεταννικού Συμβουλίου Παραγωγικότητος) (συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους 2. Τόμ Θ')

Βρεταννικό Συμβούλιο Παραγωγικότητος

Keywords


Industry; Productivity; Statistical analysis; Quality control

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013