Ελληνικόν ναυτεργατικόν δίκαιον (συνέχεια εκ του τεύχους 3-4)

Χρήστος Ν. Αγαλλόπουλος

Keywords


Shipping law; Labor law; Maritime workers

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013