Δομική παραγωγικότης: ελληνικαί διαπιστώσεις, συνθήκαι και ανάγκαι

Μόσχος Α. Διαμαντόπουλος

Keywords


Productivity; Economic development; Organizations; Industrial programming

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013