Μέσον και διαφορικόν κόστος: ειδικαί διερευνήσεις επί του καθορισμού των σχέσεων των δύο ειδών κόστους: κριτική ανάλυσις ανακρίβων κανόνων και αντιλήψεων - πρακτική αξιολόγησις των εχαχθέντων πορισμάτων

Βασίλειος Σ. Καλύβας

Keywords


Cost; Mathematics; Functions; Production

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013