Η υπόθεσις των σταθερών αναλογιών εις την γραμμικήν οικονομικήν ανάλυσιν

Δημήτριος Θ. Κουλουριανός

Keywords


Economic analysis; Mathematics; Linear analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013