Συστήματα γενικής οικονομικής ισορροπίας και διακλαδική ανάλυσις

Δ. Π. Καράγιωργας

Abstract


Εις την παρούσα εργασία επιχειρείται μία συγκριτική εξέταση των κλασσικών υποδειγμάτων γενικής οικονομικής ισορροπίας και εκείνων τα όποια κατασκευάστηκαν κατά τα τελευταία έτη επί τη βάσει των άρχων της Γραμμικής Οικονομικής Αναλύσεως. Η προσπάθεια στρέφεται κυρίως εις την συγκριτική αξιολόγηση δύο βασικών συστημάτων γενικής Ισορροπίας, του συστήματος Walras και του συστήματος Leontief. Εις τα δύο αυτά συστήματα δίδεται μεγαλύτερα προσοχή διότι το μεν πρώτον αποτελεί το σπουδαιότερο εις το είδος του εξ όλων των κλασσικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας το δε δεύτερον είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό εκ των συγχρόνων υποδειγμάτων της γραμμικής αναλύσεως. Εις την παρούσα μελέτη θίγονται απλώς τα βασικότερα σημεία τα αφορούντα το εν λόγω θέμα χωρίς να επεκτεινώμεθα εις ατελεύτητους οικονομικός και μαθηματικός αναλύσεις.

Keywords


Economic analysis; Mathematics; Econometric models; Linear analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013