Κοινωνικαί μεταβολαί και οικονομική ανάπτυξις εις την περιοχήν της Μεσογείου: εν διεθνές πρόγραμμα ερευνών εις τον τομέα των κοινωνικών επιστημών (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. Γραφείο Οικονομικών Ερευνών

Keywords


Social sciences; Economic development; Social development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013