Κριτήριον κατανομής των διαθέσιμων πόρων εις το πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως

Α. Α. Λάζαρης

Keywords


Economic development; Production; Mathematics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013