Ο αλγόριθμος Simplex

Α. Α. Λάζαρης

Keywords


Economic analysis; Linear analysis; Algorithms; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013